Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5254 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5255 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5256 of /var/www/html/includes/common.inc).

"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

सामाजिक परीक्षण