FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. २

वडा न. 

वडा कार्यालय रहेको स्थान

कार्यालयको फोन न.

  घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार) 

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

भकुन्डे

 ९८५६०४६८५२

९०६

४२२१

 बेसीशहर गा.वि.स. ३,५