FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ११

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

  जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 

११

 चिती  तिलार

९८५६०४६८६१ 

१२१९

५९८३

चिती गा.वि.स.१-९