FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ९

 वडा न.   वडा कार्यालय रहेको स्थान  कार्यालयको फोन न.  घर परिवार संख्या   जम्मा जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ बमोजिम)  महिला पुरुष समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 
 ९  सन्यासी डाँडा  ९८५६०७४४१० ४९७ १८४० ९७६ ८६४ बेसीशहर गा.वि.स. ८ र बागलुङपानी गा.वि.स. ८,९