FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. १०

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

१०

 बाँझाखेत

९८५६०४६८६०

७९५

३३४७

बाँझाखेत गा.वि.स. १-९ र हिलेटक्सार गा.वि.स. ९