FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ७

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

  घर परिवार संख्या 

जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 

 ७

 हाईस्कूल चोक, बेसीशहर 

९८५६०४६८५७ 

१९९४

८७०३

बेसीशहर गा.वि.स. ११,१२