FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. १

 

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार) 

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 

उदिपुर बजार 

९८५६०४६८५१ 

५७० 

२७७७

उदीपुर गा.वि.स. १-९