FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ३

वडा न. 

वडा कार्यालय रहेको स्थान

     कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार) 

 समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 गाउँशहर  

 ९८५६०४६८५३ / ९८५६०४६७६० 

७५६

३४११

 बेसीशहर गा.वि.स. ६,७, गाँउशहर गा वि स